• White Instagram Icon
 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon

 VODIMO VAS SKOZI CELOTEN POSTOPEK USTANOVITVE ZAVODA

Zavod je organizacija, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Zavod lahko opravlja pridobitno dejavnost, v kolikor je ta namenjena dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen.
 • Skladno z Zakonom o zavodih;

 • Vključitev določbe o ustanovnem kapitalu;

 • Vsi “udeleženci” v postopku morajo dobiti svoj izvod Akta (ustanovitelji, zavod in sodišče);

 • Pomembna je vključitev določbe, ki ureja odgovornost ustanoviteljev za obveznosti zavoda.

 • Skladno z Zakonom o zavodih 

 • Vključitev določbe o ustanovnem kapitalu 

 • Vsi “udeleženci” v postopku morajo dobiti svoj izvod Akta (ustanovitelji, zavod in sodišče) 

 • Pomembna je vključitev določbe, ki ureja odgovornost ustanoviteljev za obveznosti zavoda

 • Skladno z Zakonom o zavodih;

 • Vključitev določbe o ustanovnem kapitalu;

 • Vsi “udeleženci” v postopku morajo dobiti svoj izvod Akta (ustanovitelji, zavod in sodišče);

 • Pomembna je vključitev določbe, ki ureja odgovornost ustanoviteljev za obveznosti zavoda.

- Skladno z Zakonom o zavodih 

- Vključitev določbe o ustanovnem kapitalu 

- Vsi “udeleženci” v postopku morajo dobiti svoj izvod Akta (ustanovitelji, zavod in sodišče) 

- Pomembna je vključitev določbe, ki ureja odgovornost ustanoviteljev za obveznosti zavoda 

7

DOPOLNITEV DOKUMENTACIJE  V KOLIKOR JE TO POTREBNO

6

VLOŽITEV VSEH  DOKUMENTOV (PO POŠTI ALI OSEBNO) NA SODNEM REGISTRU

9

PONOVEN OBISK BANKE IN ODPRTJE URADNEGA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA

1

PRIPRAVA AKTA O USTANOVITVI

PROCES USTANOVITVE ZAVODA

2

PRIPRAVA SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORJA

3

IZJAVA LASTNIKA OBJEKTA

V primeru, da ima zavod sedež na nepremičnini, ki ni v lasti direktorja zavoda

5

ODPRTJE ZAČASNEGA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA ZA PRAVNE OSEBE NA BANKI TER PREJETJE DOKAZILA O VLOŽENIH SREDSTVIH

4

OVERITEV VSEH TREH DOKUMENTOV PRI NOTARJU ALI NA DOLOČENIH UPRAVNIH ENOTAH

8

VPIS ZAVODA V AJPES

VODENJE ZAVODA
Pri nadaljnjem vodenju zavoda in davčnih obveznosti povezanih s tem, je pomembno ali zavod opravlja pridobitno dejavnost ali ne. Merila za določitev slednjega, lahko najdemo v Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. V primeru, da zavod opravlja pridobitne dejavnosti so obveznosti ustanovitelja/ev naslednje

UGOTAVLJANJE PRIHODKOV IZ OBEH OBLIK DEJAVNOSTI (PRIDOBITNE IN NEPRIDOBITNE)

UGOTAVLJANJE ODHODKOV IZ OBEH OBLIK DEJAVNOSTI

PLAČILO DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO)

Pošljite povpraševanje

Loči vas samo še korak do pričetka ustanovitve vašega zavoda.