• White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
lemur-legal-bannerji-03.png

FINANCIRANJE STARTUPA

"bootstraping, "3F (family, friends, fools)" financiranje, tvegani kapital ali poslovni angel? 

Proces vstopa novega družbenika (investitorja) v startup ali zadolževanje startupa prinaša vrsto pravnih vprašanj, ki imajo za obstoječe družbenike in za startup dolgoročne posledice zaradi česar je pomembno, da se njihov pravni položaj zaščititi z ustreznimi pogodbenimi določili. Vrsto financiranja (mezzanine, lastniško) je potrebno prilagoditi potrebam podjetja, ustrezno pravno dokumentacijo v zvezi z investicijo pa je potrebno sistematično pripraviti.

 

NAŠE STORITVE OBSEGAJO

PRIPRAVA 

PRAVNIH

DOKUMENTOV

POGODBA O NAKUPU DELEŽA

("share purchase agreement)

POGODBA O NAKUPU SREDSTEV

("asset purchase agreement)

OPCIJSKA POGODBA ("option agreement)

POGODBA O MEZZANINNE POSOJILU

("mezzanine loan agreement")

POGODBA O KONVERTIBILNEM POSOJILI ("convertible loan agreement")

DRUŽBENA POGODBA ("articles of association")

POGODBA O NAGRADI ZA POSREDNIKA

("finder's fee agreement)

POGODBA O PRENOSU PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE ("intellectual property transfer agreement")

"TERM SHEET" (nezavezujoči dokument, služi kot osnova za začetek pogajanj) 

LEGAL ADVICE ON FINANCING

POGAJANJ Z INVESTITORJI

VRSTE FINANCIRANJA (mezzanine, lastništvo, itd.) 

POGODBE Z INVESTITORJI (angelski investitorji, Slovenski podjetniški sklad, pospeševalniki, itd.)