• White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

FINANCIRANJE STARTUPA

"bootstraping, "3F (family, friends, fools)" financiranje, tvegani kapital ali poslovni angel? 

Proces vstopa novega družbenika (investitorja) v startup ali zadolževanje startupa prinaša vrsto pravnih vprašanj, ki imajo za obstoječe družbenike in za startup dolgoročne posledice zaradi česar je pomembno, da se njihov pravni položaj zaščititi z ustreznimi pogodbenimi določili. Vrsto financiranja (mezzanine, lastniško) je potrebno prilagoditi potrebam podjetja, ustrezno pravno dokumentacijo v zvezi z investicijo pa je potrebno sistematično pripraviti.

 

NAŠE STORITVE OBSEGAJO:

PRIPRAVO PRAVNE DOKUMENTACIJE:

POGODBA O NAKUPU DELEŽA ("share purchase agreement")

POGODBA O NAKUPU SREDSTEV ("asset purchase agreement")

POGODBA O MEZZANINNE POSOJILU ("mezzanine loan agreement")

POGODBA O KONVERTIBILNEM POSOJILU ("convertible loan agreement")

DRUŽBENA POGODBA ("articles of association")

POGODBA O NAGRADI ZA POSREDNIKA ("finder's fee agreement")

OPCIJSKA POGODBA ("option agreement")

POGODBA O PRENOSU PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

("intellectual property transfer agreement")

"TERM SHEET" (nezavezujoči dokument, služi kot osnova za začetek pogajanj)

PRAVNO SVETOVANJE GLEDE:

POGAJANJ Z INVESTITORJI

VRSTE FINANCIRANJA (mezzanine, lastniško)

POGODB Z INVESTITORJI (angelski investitorji, Slovenski podjetniški sklad, pospeševalniki)