top of page
 • White Instagram Icon
 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon

Želite odleteti v web 3.0. in razmišljate o lastni emisiji NFT? 

Skupaj z našimi partnerji ponujamo storitev izdaje NFT na ključ. Storitve zajemajo konzultacije glede tehnoloških vidikov izdaje NFT, samo izdajo NFT na izbrani blockchain platformi, kreativni del vsebine NFT, pripravo ustrezne pravne dokumentacije in distribucijo NFT. Pred izdajo NFT je potrebno odgovoriti na kar nekaj vprašanj.

 

Mi vas vodimo čez celoten postopek, od ideje do emisije NFT.

KORAKI V PROCESU EMISIJE NFT

PRAVNI DEL

 • ureditev vprašanj glede pravic intelektualne lastnine (avtorske pravice vezane na vsebino NFT, izdajatelj NFT mora imeti materialne avtorske pravice na avtorski vsebini NFT)

 • opredelitev modela delitve prihodkov iz nadaljnjih prodaj NFT na sekundarnem trgu

 • priprava splošnih pogojev (če je izdaja NFT vezana na nagradno igro ali nagradni natečaj)

 • priprava licenčne pogodbe za ureditev razmerja med izdajateljem NFT in prejemniki/kupci NFT (pravna narava NFT, omejitev odgovornosti izdajatalja, pravice in obveznosti imetnika, ...)

KREATIVNI DEL

 • priprava vsebine NFT (statični ali dinamični NFT) – animacija, risba, fotografija, video vsebina

 • dogovor glede formata:

  • statični: JPG, PNG, PDF ali podobno

  • dinamični: MP4, GIF, MP3

NASLEDNJA POSTAJA? METAVERSE!
Merc_metaverse_visual-01.png
bottom of page