• White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
Startup grafika.png

USTANOVITEV STARTUPA, POGODBE IN PRAVNA DOKUMENTACIJA

Startup tekom svojega poslovanja vstopa v vrsto pravnih in poslovnih razmerij. Razmerja se vzpostavljajo z družbeniki, poslovnimi partnerji, zunanjimi izvajalci, uporabniki produktov ali storitev, regulatorji, investitorji, pospeševalniki. Ustrezno oblikovane pogodbe in druga pravna dokumentacija izničijo ali bistveno omejijo tveganja, ki jim je startup v teh razmerjih izpostavljen.

Pravna dokumentacija mora odražati tako industrijo, znotraj katere posluje startup, kot vprašanje zunanjih izvajalcev, ki jih startup potrebuje  za razvoj storitev  oz. proizvodnjo produktov. Startupi vstopajo v poslovna razmerja z IT svetovalci, ponudniki programske opreme in različnimi proizvajalci.

 

NAŠE STORITVE OBSEGAJO:

UREDITEV PRAVNE OBLIKE PODJETJA

SVETOVANJE GLEDE PRAVNE OBLIKE PODJETJA   

 

SVETOVANJE GLEDE DRŽAVE INKORPORACIJE

 

PRESTRUKTURIRANJE IZ S.P. V D.O.O.

 

UREDITEV NAROKA V NOTARSKI PISARNI

PRIPRAVA PRAVNIH DOKUMENTOV

DRUŽBENA POGODBA 

("articles of association")

 

OPCIJSKA POGODBA 

("option agreement")

 

POGODBA O ZAPOSLITVI 

("employment agreement")

 

POGODBA O OPRAVLJANJU DEL ZA ZUNANJE IZVAJALCE 

("service agreement")

 

POGODBA O NERAZKRIVANJU 

("non-disclosure agreement")

 

NOTRANJI AKTI PODJETJA

REGULATORJI

ZAPROSILO ZA URADNO MNENJE REGULATORJA

 

ODGOVOR NA URADNE DOKUMENTE REGULATORJA (odločbe, sklepe)

 

PODPORA PRI KOMUNIKACIJI Z REGULATORJI

PRIPRAVA 
POGODB POVEZANIH Z IT STORITVAMI

POGODBA O LICENCI PROGRAMSKE OPREME 

("software license agreement")

 

POGODBA O RAZVOJU PROGRAMSKE OPREME 

("software development agreement")

 

POGODBA O VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE OPREME 

("software maintenance agreement")

 

POGODBA O LICENCI IZVORNE KODE 

("source code license agreement")

 

POGODBA O ZAGOTAVLJANJU STORITEV PODPORE 

("service level agreement")

 

POGODBA O RAZVOJU MOBILNE APLIKACIJE 

("mobile application development agreement")

 

POGODBA O RAZVOJU SPLETNE STRANI 

("website development agreement")

 

POGODBA O OGLAŠEVANJU ZNOTRAJ MOBILNE APLIKACIJE 

("in-app advertising agreement")

 

POGODBA O DISTRIBUCIJI MOBILNE APLIKACIJE 

("application distribution agreement")

 

LICENČNA POGODBA ZA PLATFORME 

("platform license agreement")

 

POGODBA O GOSTOVANJU V OBLAKU 

("cloud hosting agreement")

POGODBE ZA FIZIČNI PRODUKT

POGODBA O PROIZVODNJI IZDELKOV 

("manufacturing agreement")

 

POGODBA O DOBAVI ORODJA 

("tooling agreement")

 

POGODBA O RAZVOJU PRODUKTA 

("product development agreement")

PRIPRAVA 
DRUGIH POGODB

AGENCIJSKA POGODBA 

("agency agreement")

 

FRANŠIZNA POGODBA 

("franchize agreement")

 

POGODBA O DELITVI DOBIČKA/PRIHODKOV 

("profit/revenue sharing agreement")

 

POGODBA O SKUPNEM PODJETJU 

("joint venture agreement")

 

SVETOVALNA POGODBA 

("consulting agreement")

OSTALI PRAVNI DOKUMENTI

PRAVNO MNENJE

 

OCENA PRAVNIH TVEGANJ

lemur-legal-bannerji-10.png