• White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
lemur-legal-bannerji-04.png

POGODBE IN PRAVNA DOKUMENTACIJA

ureditev pravnih razmerij omejuje pravna in poslovna tveganja za startupe

Startup tekom svojega poslovanja vstopa v vrsto pravnih in poslovnih razmerij. Razmerja se vzpostavljajo z družbeniki, poslovnimi partnerji, zunanjimi izvajalci, uporabniki produktov ali storitev, regulatorji, investitorji, pospeševalniki. Ustrezno oblikovane pogodbe in druga pravna dokumentacija izničijo ali bistveno omejijo tveganja, ki jim je startup v teh razmerjih izpostavljen.

 

Pravna dokumentacija mora odražati tako industrijo, znotraj katere posluje startup, kot vprašanje zunanjih izvajalcev, ki jih startup potrebuje  za razvoj storitev  oz. proizvodnjo produktov. Startupi vstopajo v poslovna razmerja z IT svetovalci, ponudniki programske opreme in različnimi proizvajalci.

 

NAŠE STORITVE OBSEGAJO:

 

PRIPRAVA 

POGODB

POVEZANIH Z IT 

STORITVAMI

POGODBA O LICENCI PROGRAMSKE OPREME ("software license agreement")

POGODBA O RAZVOJU PROGRAMSKE OPREME ("software development agreement")

POGODBA O VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE OPREME ("software maintenance agreement")

POGODBA O LICENCI IZVORNE KODE ("source code license agreement")

POGODBA O ZAGOTAVLJANJU STORITEV PODPORE ("service level agreement")

POGODBA O RAZVOJU MOBILNE APLIKACIJE ("mobile application development agreement")

POGODBA O RAZVOJU SPLETNE STRANI ("website development agreement")

POGODBA O OGLAŠEVANJU ZNOTRAI MOBILNE APLIKACIJE ("in-app advertising agreement")

POGODBA O DISTRIBUCIJI MOBILNE APLIKACIJE ("application distribution agreement")

LICENČNA POGODBA ZA PLATFORME ("platform license agreement")

POGODBA O GOSTOVANJU V OBLAKU ("cloud hosting agreement")

POGODBE ZA FIZIČNE PRODUKTE

POGODBA O PROIZVODNJI IZDELKOV ("manufacturing agreement")

POGODBA O DOBAVI ORODJA ("tooling agreement")

POGODBA O RAZVOJU PRODUKTA ("product development agreement")

PRIPRAVA 

DRUGIH

POGODB

AGENCIJSKA POGODBA ("agency agreement")

FRANŠIZNA POGODBA ("franchize agreement")

POGODBA O DELITVI DOBIČKA/PRIHODKOV ("profit/revenue sharing agreement")

POGODBA O SKUPNEM PODJETJU ("joint venture agreement")

SVETOVALNA POGODBA ("consulting agreement")

REGULATORJI

ZAPROSILO ZA URADNO MNENJE REGULATORJA

ODGOVOR NA URADNE DOKUMENTE (odločbe, sklepe) REGULATORJA

PODPORA PRI KOMUNIKACIJI Z REGULATORJI

OSTALI PRAVNI DOKUMENTI

PRAVNO MNENJE

OCENA PRAVNIH TVEGANJ