• White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
Startup grafika.png

USTANOVITEV STARTUPA, POGODBE IN PRAVNA DOKUMENTACIJA

Startup tekom svojega poslovanja vstopa v vrsto pravnih in poslovnih razmerij. Razmerja se vzpostavljajo z družbeniki, poslovnimi partnerji, zunanjimi izvajalci, uporabniki produktov ali storitev, regulatorji, investitorji, pospeševalniki. Ustrezno oblikovane pogodbe in druga pravna dokumentacija izničijo ali bistveno omejijo tveganja, ki jim je startup v teh razmerjih izpostavljen.

Pravna dokumentacija mora odražati tako industrijo, znotraj katere posluje startup, kot vprašanje zunanjih izvajalcev, ki jih startup potrebuje  za razvoj storitev  oz. proizvodnjo produktov. Startupi vstopajo v poslovna razmerja z IT svetovalci, ponudniki programske opreme in različnimi proizvajalci.

 

NAŠE STORITVE OBSEGAJO:

UREDITEV PRAVNE OBLIKE PODJETJA

SVETOVANJE GLEDE PRAVNE OBLIKE PODJETJA   

 

SVETOVANJE GLEDE DRŽAVE INKORPORACIJE

 

PRESTRUKTURIRANJE IZ S.P. V D.O.O.

 

UREDITEV NAROKA V NOTARSKI PISARNI

PRIPRAVA PRAVNIH DOKUMENTOV

DRUŽBENA POGODBA ("articles of association")

 

OPCIJSKA POGODBA ("option agreement")

 

POGODBA O ZAPOSLITVI ("employment agreement")

 

POGODBA O OPRAVLJANJU DEL ZA ZUNANJE IZVAJALCE ("service agreement")

 

POGODBA O NERAZKRIVANJU ("non-disclosure agreement")

 

NOTRANJI AKTI PODJETJA

REGULATORJI

ZAPROSILO ZA URADNO MNENJE REGULATORJA

 

ODGOVOR NA URADNE DOKUMENTE (odločbe, sklepe) REGULATORJA

 

PODPORA PRI KOMUNIKACIJI Z REGULATORJI

PRIPRAVA 
POGODB POVEZANIH Z IT STORITVAMI

POGODBA O LICENCI PROGRAMSKE OPREME ("software license agreement")

 

POGODBA O RAZVOJU PROGRAMSKE OPREME ("software development agreement")

 

POGODBA O VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE OPREME ("software maintenance agreement")

 

POGODBA O LICENCI IZVORNE KODE ("source code license agreement")

 

POGODBA O ZAGOTAVLJANJU STORITEV PODPORE ("service level agreement")

 

POGODBA O RAZVOJU MOBILNE APLIKACIJE ("mobile application development agreement")

 

POGODBA O RAZVOJU SPLETNE STRANI ("website development agreement")

 

POGODBA O OGLAŠEVANJU ZNOTRAJ MOBILNE APLIKACIJE ("in-app advertising agreement")

 

POGODBA O DISTRIBUCIJI MOBILNE APLIKACIJE ("application distribution agreement")

 

LICENČNA POGODBA ZA PLATFORME ("platform license agreement")

 

POGODBA O GOSTOVANJU V OBLAKU ("cloud hosting agreement")

POGODBE ZA FIZIČNI PRODUKT

POGODBA O PROIZVODNJI IZDELKOV ("manufacturing agreement")

 

POGODBA O DOBAVI ORODJA ("tooling agreement")

 

POGODBA O RAZVOJU PRODUKTA ("product development agreement")

PRIPRAVA 
DRUGIH POGODB

AGENCIJSKA POGODBA ("agency agreement")

 

FRANŠIZNA POGODBA ("franchize agreement")

 

POGODBA O DELITVI DOBIČKA/PRIHODKOV ("profit/revenue sharing agreement")

 

POGODBA O SKUPNEM PODJETJU ("joint venture agreement")

 

SVETOVALNA POGODBA ("consulting agreement")

OSTALI PRAVNI DOKUMENTI

PRAVNO MNENJE

 

OCENA PRAVNIH TVEGANJ

lemur-legal-bannerji-10.png