top of page

Moja spletna trgovina - katere so pravne pasti?


Vir: Lemur Legal


Spletno nakupovanje postaja vse bolj priljubljeno, saj le to prinaša številne prednosti - večja in bolj pestra ponudba, priročnost ter boljša cena so le nekatere izmed ugodnosti, ki jih ponujajo spletne trgovine, ki jih obiskuje vse več ljudi. Potrošniki so pri nakupovanju preko spleta ponavadi zelo zvedavi in iščejo čim boljšo ponudbo, zaradi česar se nemalokrat zgodi, da obiščejo različne, tako domače kot tudi tuje trgovce. Pri takšnem brskanju pa se vse pogosteje dogaja, da se med rezultati spletnih iskalnikov znajdejo izdelki lažnih spletnih prodajaln, ki jih domnevni trgovci ponujajo po izjemno ugodnih cenah.

Vsak imetnik spletne trgovine želi svojim kupcem odlično uporabniško izkušnjo pri uporabi svoje spletne trgovine in zadovoljstvo s kupljenim izdelkom. Ob vsem tem pa je pomemben element uspešnosti vsake od spletnih trgovin tudi ugled in zaupanje potencialnih strank, da bodo ob poplavi spletnih trgovin, svoje naročilo oddali ravno pri vas. Poleg zagotavljanja brezhibne uporabniške izkušnje, lahko vsak trgovec sam naredi največ tudi z vidika kredibilnosti svoje spletne trgovine. Kako? Berite dalje.

Kadar imetnik spletne trgovine ali spletne strani prek spleta posluje s potrošniki, mora obvezno dati na voljo na svojih spletnih spletnih določene podatke, ki jih določa zakonodaja. Zakon o elektronskem poslovanju (ZEPT) in Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) v slovenskem pravnem redu predstavljata najbolj pomembno pravno podlago za določanje obveznosti ponudnikov spletnih trgovin. ZEPT določa obveznosti ponudnikov storitev informacijske družbe glede objave informacij, medtem kot ZVPot določa obveznosti pri sklepanju pogodb s potrošniki na daljavo.Vir: Unsplash

Skladno s prvo omenjenim zakonom je potrebno na spletno trgovino vključiti podatke o podjetju in sedežu ponudnika storitev; veljaven elektronski naslov, preko katerega lahko potrošniki z imetnikom spletne trgovine stopijo v stik; matično ter davčno številko ponudnika storitev; podatke o dovoljenjih, ki se ne nanašajo posebej in izključno na storitev informacijske družbe oziroma jih je potrebno pridobiti v skladu z drugimi predpisi, in pristojnih nadzornih organih; pri reguliranih poklicih, kot so odvetniki in zdravniki, je potrebno navesti tudi poklicno združenje, v katero je ponudnik včlanjen, poklicni naziv in državo, v kateri je bil podeljen naziv, ter napotila k uporabnik poklicnim pravilom v državi članici, v kateri je registrirana dejavnost ter način dostopa do njih; poleg vsega zgoraj navedenega pa je potrebno tudi jasno in nedvoumno označiti cene blaga oziroma storitev ter navesti ali le - ta vključuje davek, stroške dobave in morebitne druge dajatve.

Na drugi strani pa ZVPot določa katere podatke, poleg že zgoraj navedenih, mora imetnik spletne trgovine zagotoviti potrošniku, in sicer najkasneje preden potrošnika zavezuje ponudba ali pogodba - podatke o bistvenih lastnostih blaga oziroma storitev, vključno z najkrajšim rokom trajanja pogodbe, če je predmet pogodbe trajna ali ponavljajoča se izpolnitev; cena blaga ali storitev, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami; morebitne stroške dostave; podrobnejša ureditev plačila ter način in roki dobave ali izpolnitve; opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu z ZVPot (v kolikor potrošnik v skladu z omenjenim zakonom nima pravice do odstopa, ga je potrebno o tem izrecno obvestiti); rok veljavnosti ponudbe in še posebej cene; podatke o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco z navedbo registra oziroma evidence in številke vpisa; naziv pristojnega državnega organa, zbornice ali druge nadzorne organizacije, v kolikor za svojo dejavnost potrebujete posebno dovoljenje; naziv poklicne zbornice oziroma združenja, poklicnega naziva in države, kjer je bila ta podeljen, ter napotila na veljavna poklicna pravila te države in načinov dostopa do njih, če gre za poklic oziroma dejavnost, za katera so predpisani posebni pogodji ali obvezno združevanje v zbornice ali podobna združenja; podatki o obveznosti plačila davka na dodano vrednost in stroške, povezane s uporabo komunikacijskega sredstca, če se takšni stroški razlikujejo od običajne osnove tarife, ki jo potrošnik običajno plačuje.

Vse zgoraj navedene podatke je najlažje zagotoviti na samem spletnem mestu, pri čemer pa je pomembno opozoriti, da morajo biti ti podatki potrošniku zagotovljeni na primernem trajnem nosilcu podatkov in v primernem času, vendar najkasnjeje ob dobavi blagi oziroma začetku izvajanja storitev, v kolikor mu niso bili dani na takšen način že prej.


Vir: Unsplash

Ker je sistem naročanja blaga in storitev prek spletnih mest urejen v ZEPT, mora imetnik spletne trgovine pred oddajo naročila potrošniku jasno, razumljivo in nedvoumno zagotoviti tudi opis tehničnih postopkov za sklenitev pogodbe; navedbo ali bo shranil besedilo pogodbe in ali bo le - to dostopno prejemniku storitve (potrošniku); opis tehničnih sredstev za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila ter poleg slovenščine navedbo ostalih jezikov, v katerij je možno skleniti pogodbo, pri čemer ni nujno da poleg slovenščine imetnik spletne trgovine nudi še kakšen jezik.

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov se od ponudnikov storitev dobavljenih preko spleta zahteva tudi, da na svojem spletnem mestu objavijo elektornsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov.

Poleg vseh zgoraj navedenih zakonskih obveznosti pa lahko vsak spletni trgovec tudi sam dodatno prispeva k verodostojnosti svojega spletnega mesta z zagotavljanem varnih načinov plačila, kot je na primer plačilo po povzetju, PayPay ter plačilo s kreditnimi karticami. Dobre spletne trgovine ponujajo tudi dodatno zaščito pri plačilu s kreditnimi katicami, saj zahtevajo poleg vpisa številke kreditne kartice še varnostno kodo. Nadalje, poskrbite, da se vaš spletni naslov začne s https://, saj to nakazuje na zaupanja vredno spletno stran. Nenazadnje pa vam priporočamo, da se ime vašega kontaktnega elektronskega naslov ujema z domeno (naslovom) vaše spletne trgovine, saj lažne spletne trgovine velikokrat uporabljajo brezplačne portale elektronske pošte kot sta Gmail ali Yahoo.

Potrošniki so danes vse bolj ozaveščeni, znajo poiskati informacije na spletu, vse bolj pa se tudi zavedajo svojih pravic in moči, ki jo imajo s podajanjem svojh ocen in izkušenj o nakupu na spletni trgovini. V izogib morebitnim nevščenostim in prijetnemu spletnemu nakupovanju vaših strank vam pravniki v Lemur Legal z veseljem pomagamo ne glede na to ali ste podjetje, ki se je odločilo za vzpostavitev svoje spletne trgovine ali pa ste to že storili in potrebujete oceno skladnosti vaše trgovine s številnimi zakoni, ki urejajo navedeno področje. Več o naših storitvah si lahko preberete tukaj ---> https://www.lemur.legal/pravna-dokumentacija-za-spletne-trg

*Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje avtor in Lemur Legal ne odgovarjata za uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

354 views0 comments
bottom of page