top of page

Stati inu obstati a.k.a. srečen tim je dober tim

Updated: May 4, 2020

Gostujoča strokovnjakinja: Veronika Jelen, Ljubljanski univerzitetni inkubator

Leto se počasi bliža koncu. Začeli smo se ozirati nazaj in vrednotiti naše poslovno leto ter razmišljati o novih podvigih in uspehih, ki smo si jih začrtali za vnaprej. Novo leto je vsekakor neka arbitrarna prelomnica, ki nam daje občutek zadovoljstva z zaključevanjem ene dobe in navdušenim pričakovanjem druge, nove dobe. Tega pa ne počnemo samo podjetniki na ravni podjetja in doseganja zastavljenih ciljev, temveč se v podobnih razmišljanjih (z)najdejo tudi ostali posamezniki – razmišljajo o odnosu do svojega dela, sodelavcev, motivacije in splošnega zadovoljstva. Pomembno je, da se v teh razmišljanjih ne izgubljamo le v številkah, ampak da se osredotočimo na tim, ki je razlog, da smo do določenih rezultatov tudi uspeli priti.


»Babi, zdej so drugačne službe«[1]


Ob prehodu iz industrijske v informacijsko dobo se je služba začela vse bolj kategorizirati kot potencial za samouresničitev in ne zgolj kot način, da zaslužimo nekaj denarja in preživimo. Tehtnica se je v zadnjih dveh desetletjih začela prevešati na stran talentiranega in perspektivnega kadra, ki se več ne ozira le na višino mesečnega priliva na računu, temveč jih ženejo popolnoma drugačne vrednote in ambicije kot generacije pred njimi. To pa je predvsem voda na mlin kulturi start-upov ter njihovi zmožnosti, da se izoblikujejo v takšno organizacijo, kot si jo želijo. Organizacijska kultura lahko namreč postane velik del blagovne znamke vašega startupa – še posebej, če ste nenehno v iskanju top kadra s področij, kjer je dober kader težko pridobiti.

Zaposlovanje vs. upravljanje s talenti


Ena izmed novejših praks, ki pridobiva na vrednosti, je vsekakor upravljanje s talenti. To ni klasično zaposlovanje, saj ne gre zgolj za mehansko zapolnitev delovnih mest, kadar je to potrebno. Pridobivanje in upravljanje s talenti je dolgoročna strategija, kjer iskanje strokovnjakov za vaše podjetje poteka načrtno, a organsko, kadar zanje nimate prostega ali pa sploh še ustvarjenega delovnega mesta. Mlada zagonska podjetja, ki svojo organizacijsko kulturo šele začenjajo gojiti, se vse bolj osredotočajo le-to zgraditi okoli (bodočega) upravljanja s talenti, saj je v ta pojem vključeno vse od blagovne znamke delodajalca, iskanja talentov s specifičnim naborom znanja, prepoznavanje potencialov, upravljanja uspešnosti itd. Ker v upravljanje s talenti nedvomno spada tudi zadrževanje dobrih kadrov, se v to poglavje vsekakor da vključiti tudi področje nagrajevanja zaposlenih. Skratka, upravljanje s talenti je precej vitalen in strateško pomemben del razvoja startupa. Glavna prednost tega pa je, da z vnaprejšnjim planiranjem in naborom dobrih talentov nismo zavezani k zaposlovanju samo zato, ker se nam mudi oz. ker ne bi imeli izbire. Gre za to, da imamo možnost s kandidati navezati stik, potipati, kako lahko sodelujemo preden se z njimi spustimo v trajnejše poslovne odnose.


»Ne jemljite tega osebno, saj je samo biznis«


Posel je vsekakor postal precej osebna stvar – tako za podjetnike kot za zaposlene. Ločnica med zasebnim in poslovnim se vedno bolj briše, predvsem zato, ker se ljudje za to zavestno odločajo. Samoiniciativnost kot osebnostna lastnost je v startup svetu bolj nuja kot le slučaj – in če smo zaposleni na področju, ki nas res zanima, se seveda tudi v prostem času izobražujemo, hkrati pa lahko naše hobije morda na koristen način »porabimo« v timu. Takšna fleksibilnost s strani zaposlenih zelo dobro sovpada z možnostjo dela na daljavo, ki je v startupih čedalje pogostejša praksa. Ljudje so najsrečnejši, kadar imajo možnost izbire oz. ko se jim ni treba prilagajati strukturam, če to omejuje njihov kreativni proces. Ravno zato je pomembno, da damo našim talentiranim zaposlenim na voljo veliko svobode, seveda v zameno za dobre rezultate na delovnem mestu.

Komunikacija

Kljub temu, da je delo na daljavo vse pogostejša praksa, pa še nikoli nismo bili tako povezani z ostalimi sodelavci kot smo lahko sedaj. E-načini za povezovanje, sestankovanje in razmišljanje na glas so pripomogli, da se sedaj informacije odprto delijo, fizični prostor ni več razlog za informacije, izgubljene s prevodom. Vsa ta povezanost pa sloni na še enem pomembnem faktorju: komunikaciji. Odprt in iskren način komunikacije ter skupinsko delo sta postala ključnega pomena pri oblikovanju močnega in motiviranega tima. Ob vseh prednostih in ustvarjenih delovnih mestih, ki so posledica digitalizacije, pa se je treba zavedati tudi, da so digitalne »motnje« lahko razlog za razpad nekaterih organizacijskih kultur in struktur. Ni pomembno le, da smo lahko kadarkoli in kjerkoli v stiku z ostalimi, nujno je razumeti predvsem, kdaj in na kakšen način komuniciramo s preostalimi člani tima.

Kvaliteta pred kvantiteto


Če tim nadpovprečno veliko komunicira med sabo, to še ne pomeni, da je komunikacija tudi iskrena in odprta. Način, kako deluje timska dinamika, precej vpliva na to, kako bomo med sabo izmenjevali informacije. In obratno, seveda. Zaprtost in nepovezanost tima se ponavadi kaže v previdnejši ter bolj skrivnostni komunikaciji, kar pa vsekakor ne more vzpodbujati motivacije in želje, da bi s sodelavci delili nove ideje – kvečjemu se prične nevede ustvarjati tekmovalen odnos med člani tima. Neverbalna komunikacija igra veliko vlogo pri tem, kako mi in naši sodelavci dojamemo informacije, ki so nam podane. V kombinaciji z različnimi stili komuniciranja, ki jih ljudje imamo, se lahko hitro znajdemo sredi nesporazuma ali kakšne hujše zadrege. Ne glede na način komuniciranja in timsko dinamiko pa se je dobro držati pravila, da pri sporočanju čimprej preidemo k bistvu in podajamo res ključne informacije – glede na kronično pomanjkanje časa, ki nas dandanes omejuje, nihče ne mara sestankov, ki bi se z lahkoto preoblikovali v malce daljši email.


Za usklajeno in uspešno sodelovanje ekipe znotraj podjetja je seveda pomembnih še nekaj drugih dejavnikov. Vendar pa se ob koncu leta včasih malce pozabi na odnos s posamezniki, ki naš tim oblikujejo. Nezavedno v mislih že končujemo projekte in se veselimo praznikov in prostih dni ter ostalih decembrskih aktivnosti. Velja pa poudariti, da ne glede na to, skozi kakšne preizkuse naš tim trenutno krmari, verjetno dajejo vse od sebe, da bi skupaj našli čim krajšo pot do uspeha in to je tisto, kar šteje.


[1] https://www.facebook.com/PoligonCreativeCentre/photos/a.272877942867758/657606804394868/?type=3&theater


66 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page