Ugovor zoper registracijo znamkeRegistracija blagovne znamke ja lahko relativno preprost in hiter postopek. Vendar pa se v primeru, da naletite na oviro - kot je prejem ugovora zoper registracijo vaše znamke - postopek hitro zaplete in podaljša. Kakšen je postopek ugovora zoper registracijo in kaj storiti, če se to pripeti vam, pojasnjujemo v nadaljevanju.


Ugovor zoper registracijo znamke v Sloveniji

Z vložitvijo vloge za registracijo znamke Urad za intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad) pregleda zgolj izpolnjenost formalnih zahtev (na primer plačilo pristojbine, pravilnost seznama blaga ali storitev itd.) in preveri, ali obstajajo absolutni razlogi za zavrnitev znamke (ali je znamka žaljiva, ali zavaja javnost ipd.).


Registracija znaka, ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, pa se šteje za relativni razlog, ki ga Urad preveri le v primeru da pride do ugovarjanja registraciji takšnega znaka. Z vložitvijo ugovora želi lastnik prejšnje znamke (znamke, ki je bila registrirana pred datumom prijave vašega znaka), preprečiti registracijo vašega znaka.


Imetnik prejšnje znamke mora za vložitev ugovora Uradu poravnati pristojbino v višini 75 EUR. Ob vložitvi ugovora Urad preveri formalne zahteve (zahtevane sestavine, rok vložitve, plačilo pristojbine) in o prejemu ugovora obvesti vas - imetnika kasnejše znamke. V primeru da ugovor ne izpolnjuje formalnih pogojev, se šteje, da ni bil vložen.


Od dneva prejetega obvestila o vloženem ugovoru, prične teči tri mesečni rok v katerem imate čas stopiti v stik z vložnikom ugovora in se poskusiti dogovoriti za sporazumno rešitev. Če sporazumna rešitev ni mogoča, lahko Uradu predložite svoje pripombe na ugovor. Urad na podlagi ugovora in morebitnih pripomb nato preveri utemeljenost ugovora in odloči o sporu. V primeru da ugovor ni utemeljen, Urad ugovor zavrne in nadaljuje postopek registracije znamke; če pa ugotovi da je ugovor delno ali v celoti utemeljen, prijavo za registracijo znamke v celoti ali delno zavrne. Urad o ugovoru odloči približno v 6 mesecih do 1 letu.


Ugovor zoper registracijo znamke na evropski ravni

Postopek ugovora zoper registracijo je podoben tudi pri Evropskem uradu za intelektualno lastnino (v nadaljevanju EUIPO). Tudi tu mora lastnik prejšnje znamke ugovor vložiti v roku treh mesecev od dneva objave vaše znamke ter plačati pristojbino v višini 320 EUR. Ob prejemu ugovora, EUIPO pregleda formalne zahteve ugovora in vas obvesti o vloženem ugovoru. Ob prejemu slednjega obvestila prične teči t.i. “cooling-off period”. V tem dvomesečnem obdobju se lahko stranki dogovorita za sporazumno rešitev in spor razrešita brez posredovanja EUIPO-a.


Po preteku “obdobja hlajenja” in v kolikor do sporazumne rešitve ni prišlo, EUIPO prične formalni postopek. V tem času lahko obe stranki podata dodatna pojasnila, pripombe in dokaze, ki podprejo njuna stališča. Obe stranki imata izmenično dva meseca časa za predložitev dodatnih dokazil in informacij. Po poteku vašega roka ima vlagatelj ugovora ponovno čas, da poda svoje pripombe nato pa o sporu odloči EUIPO.


EUIPO lahko o ugovoru odloči na tri možne načine:

  1. Ugovor je bil neutemeljen, postopek registracije znamke se nadaljuje - vložnik ugovora vam mora plačti 320 EUR.

  2. Ugovor je bil utemeljen, postopek registracije se prekine - vi, kot imetnik kasnejše znamke in kršitelj pravic nasprotne stranke, morate vložniku ugovora plačati 650 EUR

  3. Ugovor je bil delno utemeljen - stroški se porazdelijo med obe stranki.

Postopek ugovora zoper registracijo je torej lahko zelo dolgotrajen in zapleten, zato je priporočeno, da vam pri tem pomagajo pravniki z ustreznimi znanji. V kolikor ste se znašli v postopku ugovora in potrebujete pomoč vam pravna pisarna Lemur Lega z veseljem pomaga. Kontaktirajte nas na info@lemur.legal. Več informacij pa lahko najdete na naši spletni strani Moja znamka.


Viri:

68 views0 comments