• White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

PRAVNA DOKUMENTACIJA

ZA SPLETNE TRGOVINE

upravljanje spletne trgovine prinaša tako poslovne

kot tudi pravne izzive

Spletna trgovina (ponujanje blaga in storitev preko spleta) je podvržena strogim zakonskim zahtevam, še posebej, če so stranke fizične osebe. Zakonske zahteve, ki jih mora izpolnjevati upravljalec spletne trgovine, se nanašajo na vprašanje objav informacij o upravljalcu, informacij o bistvenih lastnostih blaga in storitev, obvezno vsebino splošnih pogojev, vprašanje avtorskih pravic, pravico potrošnika do odstopa od pogodbe, itd.

NAŠE STORITVE OBSEGAJO:

PRAVNO SVETOVANJE:
 

REGISTRACIJE DEJAVNOSTI SPLETNE TRGOVINE

INFORMACIJ, KI JIH JE POTREBNO VKLJUČITI V SPLETNO MESTO (po ZEPT in po ZVPot)

PRAVICE REPRODUCIRANJA IN PRAVICE DAJANJA NA VOLJO JAVNOSTI (avtorske pravice)

POSLOVANJA S POTROŠNIKI (po ZVPot):

  • pravice potrošnika do odstopa od pogodbe

  • dodatne obveznosti spletnega mesta glede informiranja

  • uporabe sistema upravljanja z uporabniki ("CRM") v povezavi z GDPR

TRŽENJA SPLETNE TRGOVINE IN PRODUKTOV/STORITEV

OMEJITVE ODGOVORNOSTI SPLETNEGA TRGOVCA

PRIPRAVA DOKUMENTOV:

SPLOŠNI POGOJI ("general terms")

POLITIKA ZASEBNOSTI ("privacy policy")

GARANCIJSKI LIST

PRAVNI PREGLED:

OBSTOJEČEGA STANJA IZPOLNJEVANJA ZAKONSKIH OBVEZNOSTI ("compliance check")

 

POGODB Z ZUNANJIMI IZVAJALCI (npr. pogodba z banko o plačevanju preko spleta)

Pravna "checklista" za spletne trgovine
(naloži dokument)