top of page
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
Spletne trgovine grafika.png

DOKUMENTACIJA ZA SPLETNE TRGOVINE

Spletna trgovina (ponujanje blaga in storitev preko spleta) je podvržena strogim zakonskim zahtevam, še posebej, če so stranke fizične osebe. Zakonske zahteve, ki jih mora izpolnjevati upravljalec spletne trgovine, se nanašajo na vprašanje objav informacij o upravljalcu, informacij o bistvenih lastnostih blaga in storitev, obvezno vsebino splošnih pogojev, vprašanje avtorskih pravic, pravico potrošnika do odstopa od pogodbe, itd.

NAŠE STORITVE OBSEGAJO

PRIPRAVNA 
PODPORA

REGISTRACIJA DEJAVNOSTI SPLETNE TRGOVINE

INFORMACIJE, KI JIH JE POTREBNO VKLJUČITI V SPLETNO MESTO (po ZEPT in po ZVPot)

PRAVICE REPRODUCIRANJA IN PRAVICE DAJANJA NA VOLJO JAVNOSTI (avtorske pravice)

POSLOVANJE S POTROŠNIKI (po ZVPot):

  • pravice potrošnika do odstopa od pogodbe

  • dodatne obveznosti spletnega mesta glede informiranja

  • uporabe sistema upravljanja z uporabniki ("CRM") v povezavi z GDPR

TRŽENJE SPLETNE TRGOVINE IN PRODUKTOV/STORITEV

OMEJITVE ODGOVORNOSTI SPLETNEGA TRGOVCA

PRIPRAVA 
DOKUMENTOV

SPLOŠNI POGOJI

("general terms")

 

POLITIKA ZASEBNOSTI

("privacy policy")

 

POLITIKA PIŠKOTKOV

("cookie policy")

 

GARANCIJSKI LIST

PRAVNI PREGLED
SKLADNOSTI

PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA

 

IZPOLNJEVANJA ZAKONSKIH OBVEZNOSTI

("compliance check")

 

PREGLED POGODB Z ZUNANJIMI IZVAJALCI

(npr. pogodba z banko o plačevanju preko spleta)

lemur-legal-bannerji-10.png
bottom of page