• White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

USTANOVITEV STARTUPA

 vsaka podjetniška zgodba ima svoj začetek

 

Kako odpreti podjetje, katera pravna dokumentacija je pri tem potrebna, kako urediti razmerja med družbeniki, kako urediti sodelovanje s pospeševalniki ter poslovnimi partnerji? 

To so vprašanja, na katera vam bomo odgovorili v okviru naših pravnih storitev.

NAŠE STORITVE OBSEGAJO:

 
SVETOVANJE GLEDE PRAVNE OBLIKE PODJETJA IN JURISDIKCIJE INKORPORACIJE
PRESTRUKTURIRANJE S.P. V D.O.O.
UREDITEV NAROKA V NOTARSKI PISARNI
PRIPRAVO PRAVNE DOKUMENTACIJE:

DRUŽBENA POGODBA ("articles of association")

OPCIJSKA POGODBA ("option agreement")

POGODBA O ZAPOSLITVI ("employment agreement")

POGODBA O OPRAVLJANJU DEL ZA ZUNANJE IZVAJALCE ("services agreement")

POGODBA O NERAZKRIVANJU ("non-disclosure agreement")

NOTRANJI AKTI PODJETJA