• White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
Venture grafika.png

PRAVNA PODPORA
INFLUENCERJEM

Biti influencer še zdaleč ni preprosto. Terja veliko kreativnosti in dela. Obenem moramo biti pri objavljanju na družbenih omrežjih pozorni na številne zakone. Z objavami na družbenih omrežjih namreč lahko kršimo avtorske pravice drugih. Ob odprtju spletne trgovine je potrebno pripraviti politiko zasebnosti in splošne pogoje poslovanja. Ob prejemu donacij je potrebno dohodek prijaviti pristojnim organom. Izdelke se sme oglaševati le skladno z zakonodajo s področja oglaševanja ... Kršitve pravnih obveznosti lahko vodijo do visokih glob, dolgotrajnih in dragih sodnih postopkov ali do prepovedi nadaljnjega opravljanja storitev.

Se bi raje posvetili ustvarjanju spletnih vsebin, nam pa prepustili reševanje svojih pravnih izzivov?

NAŠE STORITVE OBSEGAJO

PRIPRAVNA 
PODPORA

PRAVNI PREGLED VSEBIN NA DRUŽBENIH OMREŽJIH
 
PREGLED SPONZORSKIH IN DONATORSKIH POGODB
 
ZAŠČITA INTELEKTUALNE LASTNINE (registracija znamk, varstvo avtorskih pravic)
 
PRAVNO SVETOVANJE GLEDE POTENCIALNIH KRŠITEV AVTORSKIH PRAVIC DRUGIH
 
SVETOVANJE GLEDE DAVČNIH OBVEZNOSTI
 
ZAGOTOVITEV PRAVNE SKLADNOSTI S SPLOŠNIMI POGOJI SPLETNIH PLATFORM IN SOCIALNIH OMREŽIJ
 
ZAGOTOVITEV PRAVNE SKLADNOSTI Z ZAKONODAJO S PODROČJA OGLAŠEVANJA
 
SPLETNE TRGOVINE: PRIPRAVA PRAVNE DOKUMENTACIJE IN PREGLED PRAVNE SKLADNOSTI