top of page

Politika zasebnosti

Ta Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Fintech Factory zbira od vas, ko uporabljate spletno stran https://www.lemur.legal (v nadaljevanju: spletna stran). Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče navedeno spletno stran (v nadaljevanju: uporabnik). Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, ki ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov ter veljavna slovenska zakonodaja glede varstva osebnih podatkov je Fintech Factory, tehnološko svetovanje, d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana, matična št. 8362424000, davčna št. SI 39564525 (v nadaljevanju: Lemur Legal).

Poleg Politike zasebnosti vas prosimo, da se seznanite tudi s Splošnimi pogoji uporabe spletne strani, ki določajo dostop in pogoje uporabe spletne strani ter s Politiko piškotkov, ki razkriva katere piškotke zbiramo in za kakšne namene.

1. Osebni podatki

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Fintech Factory, skladno z nameni opredeljenimi v tej Politiki zasebnosti, zbira naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek;

  • telefonska številka;

  • podatke o uporabnikovi uporabi spletne strani (IP naslov, datumi in ure obiskov spletne strani, obiskane strani oz. URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, skupni čas obiska spletne strani, ipd.);

  • podatke o tem kateri operacijski sistem ter brskalnik uporabljate in jezik brskalnika;

  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda Fintech Factory ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

Določene podatke pridobivamo tudi s pomočjo piškotkov. Piškotki so majhne datoteke, ki se preko spletnega brskalnika naložijo na vaš računalnik, ko vstopite na spletno stran. Piškotki nam pomagajo izboljšati spletno stran in vašo izkušnjo s spletno stranjo. Za podrobnosti glede piškotkov prosimo preberite našo Politiko piškotkov.

2. Namen in podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Fintech Factory zbira in obdeluje vaše osebne podatke na podlagi privolitve posameznika ter zakonitega interesa. Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete bodo obravnavni zaupno in bodo uporabljeni zgolj in samo v namen za katerega so bili posredovani in zbrani.

 

Vaše osebne podatke uporabljamo za namene opravljanja storitev, in sicer da odgovorimo na vaša povpraševanja, vprašanja in komentarje, ki nam jih posredujete preko spletne strani. V ta namen zbiramo zgolj tiste vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete na prostovoljen način. Fintech Factory ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oziroma kadar v to privolite, torej kadar nam pošljete povpraševanje, vprašanja ali komentarje ter kadar ima Fintech Factory za zbiranje osebnih podatkov zakoniti interes. Šteje se, da z oddajo povpraševanja ali vprašanja na naši spletni strani soglašate s tem, da vam odgovorimo na vaš elektronski naslov ter da vam na elektronski naslov posredujemo informacije glede naših storitev. Iz seznama prejemnikov elektronskih sporočil se lahko odjavite preko elektronske pošte na naslov info@fintechfactory.eu.

 

Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali ter zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev.

3. Uporabniki osebnih podatkov

Fintech Factory vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve.

 

Obveščamo vas, da lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi osebnimi podatki zaupamo našim poslovnim partnerjem (pogodbenim obdelovalcem), ki lahko zaupane osebne podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila, kot je določeno v pisni pogodbi ali drugem pravnem aktu, ter skladno z nameni, določenimi v tej Politiki zasebnosti. Posredovane podatke omenjeni partnerji skrbno varujejo ter jih ne uporabljajo za lastne namene. Pogodbeni obdelovalci so posredovane osebne podatke dolžni uporabljati le za izvrševanje svojih obveznosti, kot je to določeno v pisni pogodbi ali drugem pravnem aktu.

 

Vaše podatke lahko posredujemo tretjim le v primeru, če je to nujno potrebno za zagotovitev skladnosti poslovanja Fintech Factory z zakoni in drugimi pravno zavezujočimi akti ali če to od nas zahteva pristojen državni organ.

 

4. Hramba osebnih podatkov

Fintech Factory hrani osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika ali zakonitega interesa, trajno, do preklica privolitve s strani posameznika oziroma zahteve po prekinitvi obdelave. Fintech Factory takšne podatke izbriše pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

 

Po preteku obdobja hrambe osebnih podatkov Fintech Factory podatke trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 

5. Povezave do spletnih strani tretjih

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih. Te spletne strani imajo svoje politike zasebnosti, za katere Lemur Legal ne prevzema nikakršne odgovornosti.

 

6. Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo Politko zasebnosti ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na info@lemur.legal. Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili - pisno in v skladu z veljavno zakonodajo.

 

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov imate kot posameznik naslednje pravice:

 

Pravica do preklica privolitve: Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na enega od kontaktov, navedenih na spletni strani https://www.lemur.legal. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

 

Pravica dostopa do osebnih podatkov: Kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelave in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov.

 

Pravica do popravka osebnih podatkov: Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (“pravica do pozabe”): Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

 

• podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani;
• če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga;
• če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi;

  • podatki so bili obdelani nezakonito;

  • podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika;

  • podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

 

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, nimate pravice do izbrisa podatkov.

 

Pravica do omejitve obdelave: Kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:


• če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov;
• obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe;

• ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov;
• ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov: Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

• obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

• se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice doseči, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

 

Pravica do ugovora obdelavi: Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav. Ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.


Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.


Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

 

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

 

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki naslovi na upravljavca, in sicer na enega od kontaktov, navedenih na spletni strani https://www.lemur.legal.

 

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko ponudnik od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

 

Ponudnik mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Pravica do pritožbe nadzornemu organu brez poseganja v katerokoli drugo upravno ali pravno sredstvo imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo kot pritožnika obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki imate pravico, da vložite pritožbo na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

7. Spremembe Politike zasebnosti 

Fintech Factory si pridružuje pravico, da Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodi dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti). Datum zadnje Politike zasebnosti je zapisan v dokumentu.

Lemur Legal, d.o.o.

Ljubljana, marec 2023

bottom of page