top of page
5.png

Če menite, da nekdo uporablja domeno, ki bi morala biti vaša, ali pa ste vi deležni pritožbe, da uporabljate domeno nekoga drugega, ste se znašli v domenskem sporu. Kdo ima prav, je lahko stvar dogovora ali pa postopka za razrešitev spora, ki je lahko sodni ali izvensodni postopek.

 

Za razumevanje razlikovanja med domenskim imenom in zaščiteno blagovno znamko, vas vabimo, da najprej preberete blog z naslovom Spletna domena ≠ zaščitena znamka in se šele nato vrnete naprej na to stran. Če razliko že dobro poznate, pa lahko nadaljujemo z reševanjem nesoglasij.

Dogovor

Pred sprožitvijo pravnih postopkov se lahko pri nosilcu domene pozanimate o možnostih odkupa domene. Izkaže se lahko, da je kupnina, ki bi jo zahteval nosilec domene nižja od stroškov nadaljnjih postopkov. V primeru, da sta obe strani dobroverni in je do podobnosti v imenu, ki ga obe strani zasledujeta, prišlo po naključju, obstajajo dobre možnosti za hiter in obojestransko koristen dogovor.

Sprožitev domenskega spora

Kadar dogovor ni možen, pa se domenski spor začne s pritožbo proti nosilcu domene. Sproži ga pritožnik (fizična ali pravna oseba), ki meni, da ima do registrirane domene močnejšo pravico kot nosilec domene. Cilj reševanja spora je ugotoviti, kdo je upravičen do konkretne domene.

Možnosti reševanja domenskega spora pri uporabi končnice .si

Domenski spor se na lokalnem, slovenskem nivoju lahko rešuje pred sodiščem ali v postopku alternativnega reševanja domenskih sporov (ARDS).

Sodni postopek ali ARDS

Sodni postopki se pogosto izkažejo za počasne in finančno zahtevne, zato je bil kot alternativna možnost razvit postopek ARDS, ki je v celoti elektronski, omogoča hitrejše reševanje in večjo cenovno dostopnost. Gre za postopek podoben arbitraži, tekom katerega razsodišče (razsodnik ali senat) odloči o pritožbi. 

Oblikovanje pritožbe v okviru ARDS

Pritožba ima obvezne sestavine in mora biti vložena pri administratorju v obliki za to predvidenega obrazca. 

V vsebinskem delu pritožbe je potrebno izkazati in z dokazi podkrepiti, da so kumulativno izpolnjeni sledeči pogoji:

- pritožnikova pravica je močnejša kot pravica nosilca domene;

- ni podan pravno priznan interes nosilca domene v odnosu do domene;

- slabovernosti pri registraciji domene ali slabovernost nosilca domene pri uporabi domene.

Pravniki pri Lemur Legal vam lahko pomagamo pri pripravi pritožbe.

Ohranitev domene v okviru ARDS

Če v sporu nastopate kot nosilec domene, proti kateremu je bila vložena pritožba, morate ovreči navedbe pritožnika (npr. dokazati morate, da imate pravno priznan interes glede domene, ki je predmet spora), pri čemer morate svoje navedbe podkrepiti z dokazi.

Odgovor na pritožbo ima obvezne sestavine in mora biti vložen v 21-ih dneh od dneva, ko je bila sporna domena blokirana, pri administratorju, v obliki za to predvidenega obrazca.

Če želite pomoč pri dokazovanju neutemeljenosti pritožbe pritožnika, nam pošljite povpraševanje. 

Odločitev v okviru ARDS

Odločitev glede pritožbe v pisni obliki sprejme razsodnik ali senat. Pritožba je lahko zavrnjena kot neutemeljena, če pa je pritožba utemeljena, se ji lahko ugodi delno ali v celoti. Če se pritožbi ugodi, lahko razsodnik ali senat, pod vnaprej določenimi pogoji, odredi izbris domene ali prenos domene na pritožnika. 

Kaj pa kadar se domensko ime konča z drugačno končnico? (.net, .com, itd.)

Pomanjkljivosti postopka ARDS je, da ga je mogoče uporabiti le v sporih glede domen s končnico .si. Če ima sporna domena drugo generično ali tujo končnico (na primer: .com, .net, .org, itd.) spora ni mogoče reševati znotraj ARDS postopka. Običajno se za reševanje mednarodnih sporov uporabi storitve Centra za arbitražo in mediacijo Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO Arbitration and Mediation Center) v skladu z Enotnimi pravili za razrešitev domenskih sporov (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy).

Ker lahko za obe vpleteni strani njuna spletna ponudba pomeni pomemben vir prihodka in celostne podobe, se je potrebno odzvati hitro in z resnostjo pristopiti k zaščiti intelektualne lastnine in domenskih imen. Podpremo vas lahko pri vseh korakih razreševanja spora, tako pri tistih, kjer se domensko ime konča s .si, kot tudi pri ostalih.

bottom of page