top of page

Na tej spletni strani so vam na voljo vzorci nekaterih pogodb in drugih pravnih dokumentov. Družba Lemur Legal, ki je avtorica teh vzorcev pogodb, vam dovoli njihovo prosto uporabo. Vzorce si lahko prenesete, jih ustrezno prilagodite vašim konkretnim potrebam in jih uporabite za urejanje vaših pravnih razmerij. 

Ustanovitev družbe:

 • družbena pogodba

 • sklep o imenovanju direktorja

 • sklep o spremenbi družbene pogodbe

Razpolaganje s poslovnimi deleži:

 • opcijska pogodba

 • pogodba o prodaji poslovnega deleža

Pravice intelektualne lastnine:

 • pogodba o prenosu znamke

Zaposlitev/delo:

 • pogodba o zaposlitvi (SLO)

 • pogodba o zaposlitvi (ANG)

 • pogodba o študentskem delu

 • pogodba o izvajanju storitev (poslovnem sodelovanju)

 • pogodba o prenosu pravic intelektualne lastnine ("IP waiver") (SLO)

 • pogodba o prenosu pravic intelektualne lastnine ("IP waiver") (ANG)

Poslovna skrivnost:

 • pogodba o nerazkrivanju (SLO, daljša)

 • pogodba o nerazkrivanju (SLO, krajša)

 • pogodba o nerazkrivanju (ANG, daljša)

 • pogodba o nerazkrivanju (ANG, krajša)

Posojilne pogodbe:

 • posojilna pogodba (družba - družbenik)

 • posojilna pogodba (družbenik - družba)

 • pogodba o konvertibilnem posojilu

Osebni podatki:

 • pogodba o obdelavi osebnih podatkov

bottom of page