top of page
Search
  • Žan Novak

NFT in digitalna umetnost


NFT - non-fungible token oz. nezamenljiv žeton v zadnjem času povzroča zelo pestro dogajanje na več področjih, med drugim tudi v umetnosti. Tako je dražbena hiša Christie’s v marcu kot prva večja dražbena hiša ponudila popolnoma digitalno delo umetnika po imenu Beeple, ki se je prodalo za dobrih 69 milijonov dolarjev. Drug primer so nekateri glasbeniki, ki so preko NFT začeli izdajati predhodno neizdane skladbe, opremljene z vizualno umetnostjo. Nenazadnje je potrebno omeniti pojav različnih platform, na katerih lahko umetniki tržijo svoje NFT-je (več o tem v nadaljevanju).


NFT je podatkovna enota v blockchain tehnologiji, ki v vsakem posamičnem primeru predstavlja unikaten digitalni element. Pri slednjemu gre lahko za najrazličnejše oblike, npr. vizualno delo, avdiovizualno delo, animacijo, fotografijo, zvok, 3D delo, GIF in ostale relevantne oblike. NFT tako v svojem bistvu umetno ustvarja digitalno redkost določenega elementa.


NFT je nezamenljiv, ker je ob njegovi stvaritvi k blockchain zapisu dodan unikatni identifikator (običajno niz številk in črk), ki zabeleži datum nastanka. NFT tako ne more biti neposredno nadomeščen z drugim žetonom, saj ni enak nobenemu drugemu. Prav tako NFT ni deljiv žeton, in se torej vedno prenaša kot celota (podobno kot karta za koncert).


Za primerjavo: zamenljiv žeton predstavlja npr. Bitcoin, pri katerem lahko nekomu pošljemo en Bitcoin ter dobimo v zameno drugega (upoštevajoč spremembo vrednosti v vmesnem času med izmenjavo). Bitcoin je poleg tega mogoče poslati ali prejeti tudi v manjši količini, imenovani satoshi (podobno kot cent v primeru evra), saj je, za razliko od NFT, deljiv.


Blockchain platforme, ki ponujajo tokenizacijo umetnin


Za prodajo in pridobitev NFT obstaja in nastaja veliko različnih platform. Najpogosteje je za uporabo platforme potrebno imeti Ethereum denarnico (wallet), s katero je mogoče plačevati in prejemati kriptovaluto Ether (tako npr. platformi OpenSea ali SuperRare). Po drugi strani, nekatere platforme ponujajo povprečnemu uporabniku prijetnejšo izkušnjo, pri kateri ni potrebno posedovati omenjene denarnice, temveč se plačilo lahko opravi že z bančno kartico (npr. platforma Nifty Gateway). V nadaljevanju sledi pregled dveh primerov omenjenih platform.


Nifty Gateway


Na Platformi Nifty Gateway je mogoče trgovati z NFT umetninami (“Nifty”). Na spletni strani se je potrebno prijaviti z elektronskim naslovom, nakar je omogočeno nakupovanje in prodajanje umetnin.


Nifty Gateway poskrbi za vse relevantne tehnološke procese, pomembne za stvaritev, nakup in prodajo NFT-ja.


V primeru, ko želi umetnik ponuditi svojo umetnino v obliki NFT, mora na spletni strani izpolniti poseben set vprašanj, ki vsebujejo: polno ime umetnika, povezavo do družbenih omrežij in portfolia, vrsto oz. stil projekta, kratkoročne in dolgoročne cilje za lastno umetniško kariero ter predstavitveni video. V primeru pozitivne odločitve glede sodelovanja, predstavnik Nifty Gateway stopi v kontakt z umetnikom, pri čemer na splošno ni podane garancije za odgovor na prijavo.


Umetnino je mogoče kupiti preko dražbe (t.i. drop) s strani ustvarjalca, ali pa na sekundarnem trgu od predhodnih kupcev. Nifty Gateway navaja, da umetnik lahko določa svoj odstotek zneska vsake sekundarne prodaje (npr. 5% ali 50%), Nifty Gateway pa si pridrži 5% + 30 centov vsake sekundarne prodaje preko kreditne kartice.


Za nakup določenega NFT-ja je mogoče postaviti ponudbo za specifičen NFT, ali naznaniti globalno ponudbo (global offer), s katero sporočamo, da želimo kupiti katerokoli izdajo določenega NFT-ja (avtor dela lahko npr. omogoči omejeno izdajo 40-ih NFT-jev, ki se nanašajo na določeno sliko). Nakup se opravi s kreditno kartico ali predplačano ether kriptovaluto na spletni strani.


Vsaka dražba traja 24 ur, pri čemer v zadnjih 5 minutah dražbe vsaka ponudba podaljša dražbo za dodatnih 5 minut. Po zaključku dražbe je potrebno plačati celoten znesek, nakar je NFT ustvarjen oz. skovan (minted) in prenesen na uporabnikov račun.


SuperRare


SuperRare predstavlja trg za izmenjavo unikatnih enojnih izdaj digitalnih umetniških del. Za posamezno delo je torej vedno lahko v obstoju le en NFT žeton, delo torej ne sme biti predmet več različnih NFT-jev.


Za dostop se je potrebno prijaviti in povezati račun z Ethereum denarnico, pri čemer vse transakcije na spletni strani potekajo preko kriptovalute ether.


Če želi ustvarjalec ponujati NFT-je na spletni strani SuperRare, mora izpolniti podoben vprašalnik, kot v primeru Nifty Gateway. Tu je potrebno navesti tudi povezavo do izbranih 3-5 najboljših del, orisati zgodbo za izbranimi deli in potrditi, da nobena izmed predloženih umetnin ne krši avtorskega prava.Po odobritvi s strani platforme, je nato vsak digitalni predmet ustvarjen s strani njegovega ustvarjalca preko SuperRare pametnih pogodb. Potrebno je naložiti originalno digitalno delo, podatke o delu, preveriti njegovo pristnost in izvesti proces kovanja žetona.


Kupec platformi ob nakupu digitalne umetnine plača transakcijski strošek 3%. Ob prvotni prodaji ustvarjalec prejme 85% zneska prodaje, medtem ko SuperRare zaračuna provizijo 15%. Ob vsaki nadaljnji sekundarni prodaji pa ustvarjalec prejme 10% provizijo.


V beta fazi velja, da za umetnine z žetoni, ki imajo ID znak manjši od 4000, ni zaračunanega transakcijskega stroška ali provizije za primarno prodajo, za sekundarno prodajo pa velja 3% provizija.


Ustvarjalec oz. imetnik NFT-ja slednjega lahko eventualno prenese in prodaja tudi na drugih platformah.


Vsa dela so sicer podvržena SuperRare licenci. Avtor obdrži vse ekskluzivne pravice avtorskega prava glede skovanega umetniškega dela na platformi, vključno s pravico do reprodukcije, derivativnih del, prikazovanja in uprizarjanja ter distribuiranja dela. Zbiratelj, ki kupi določeno delo, ga lahko prikazuje, promovira in deli, toda s tem ne sme kršiti nobenih avtorskih pravic.


Avtor z uporabo storitve podeli tudi licenco platformi SuperRare za vsa skovana dela, s katero je mogoče ustvarjati kopije dela, prikazovati, uprizarjati, reproducirati in distribuirati delo z namenom delovanja, promoviranja, deljenja, razvoja in oglaševanja platforme.


Pravni vidiki NFT


NFT prinaša veliko pravnih pomislekov, ki bodo sčasoma morali biti podrobneje naslovljeni.


Intelektualna lastnina


Potrebno je poudariti, da NFT sam po sebi predstavlja certifikat verodostojnosti, ki omogoča dokaz, da je določena oseba avtor, kupec oziroma prodajalec digitalnega elementa. Relevantne pravice izven blockchain okolja, kot so pravice intelektualne lastnine, ohranijo veljavo.


Posledično je potrebno ob uporabi določene platforme z namenom stvaritve, nakupa ali prodaje NFT, skrbno prebrati pogoje uporabe, ki (kot v primeru SuperRare) načeloma vsebujejo relevantne določbe glede pravic intelektualne lastnine. Ob tem je običajno jasno, da NFT ne vsebuje prenosa avtorske pravice, temveč pridobitelju prinaša omejene načine razpolaganja. V povezavi s tem je pomembno pravilno razumevanje kupca in prodajalca, katere pravice se z NFT dejansko prenašajo.


Težave lahko povzroči tudi dejstvo, da mora ustvarjalec zagotoviti, da NFT vsebuje točno tisto vsebino, ki jo želi tržiti, saj je NFT občutno težje spreminjati, ko se zabeleži na blockchainu.


Nadaljnji izziv predstavljajo primeri NFT-jev, ki neupravičeno uporabljajo avtorsko delo, za katerega ustvarjalec NFT-ja ni imel pravice. Takšni primeri so se že pojavili glede npr. tokeniziranih digitalnih fotografij in tokeniziranih twittov. V takšnih primerih se je mogoče obrniti na platformo, na kateri so bili NFT-ji prodani, končni izid pa je vprašljiv. Poleg tega se lahko za posameznega ustvarjalca proces iskanja in pravnega terjanja kršitelja izkaže za težavnega, glede na decentralizirano naravo blockchaina.


Resna težava se lahko pojavi v zvezi s porajanjem tekmujočih blockchain storitev, ki obljubljajo avtoritativen zapis unikatnosti NFT-ja in morebitnih povezanih sporov. Zaenkrat glavna NFT tržišča sodelujejo in omogočajo prehajanje unikatnih žetonov iz ene na drugo platformo. Kljub temu pa so se že pojavila spletna tržišča s ponarejenimi deli, oponašajoč znana Ethereum tržišča.


Ustvarjanje neregistriranih investicijskih produktov preko NFT


Zaradi koncepta nezamenljivosti, bodo NFT žetoni na splošno manj verjetno smatrani kot vrednostni papirji, vendar pa je potrebno področje ob pojavu različnih kreativnih oblik NFT nadalje spremljati.


Preprečevanje pranja denarja


Ob povečanju števila digitalnih NFT umetnin se potencialno povečuje tudi prisotnost pranja denarja. V primerih, kjer ni mogoče vzpostaviti prodajne zgodovine, je cena NFT lahko poljubno visoka, kolikor je kupec pripravljen plačati.


Kljub temu lahko državni organi postopoma vzpostavijo zahteve do tržišč, da slednja omogočijo preverjanje identitete vseh strank. Podatke na Ethereum blockchainu je namreč mogoče retroaktivno preiskovati. NFT tržišča morajo sicer poslovati skladno z zakonodajo in omogočiti

Sodelovanje z blockchain forenziki in analitiki glede sledenja sredstvom.


Prav tako se bodo zločinci potencialno lažje poslužili zamenljivih žetonov, pri katerih se unikatne informacije ne zapišejo v žeton, kar jih dela težje sledljive, kot NFT.


Kraja NFT


Nedavno je platforma Nifty Gateway doživela hekerski vdor, pri katerem so hekerji vdrli v več uporabniških računov, ter prevzeli več NFT-jev in domnevno uporabili kreditno kartico uporabnika za nakup NFT-jev, ki naj bi jih nato odsvojili. Nifty Gateway je zatrdil, da bi morali imeti uporabniki vključeno dvostopenjsko identifikacijo, ki naj bi preprečila takšne primere.


Ob tem je potrebno omeniti okoliščino glede zasebnega ključa, ki omogoča dostop do sredstev v določeni denarnici. Kdorkoli poseduje ključ (določeno sosledje črk in besed), lahko dostopa do NFT-jev in jih prenaša. V primeru centralizirane platforme (kot v omenjenem primeru), platforma hrani zasebne ključe uporabnikov, vendar pa v primeru vdora nima moči povrniti izgubljenih ključev do NFT-jev.


Ob tem se poraja tudi vprašanje vrednotenja določene situacije s strani platforme. Oceniti in odločiti se mora namreč, če je do vdora v račun dejansko prišlo, ali gre za goljufijo s strani uporabnika, ki npr. ni bil zadovoljen z nakupom, ali pa je hotel nezakonito zaslužiti.


Podnebni učinki


Potrebno je omeniti, da Ethereum transakcije, podobno kot Bitcoin, potrošijo velike količine električne energije, kar bo v bližnji prihodnosti potrebno nasloviti za dosego trajnostnih razvojnih ciljev.
2 The Weeknd will sell an unreleased song and visual art via NFT auction, https://techcrunch.com/2021/03/31/the-weeknd-nft/; WTF is an NFT? Allow Linkin Park’s Mike Shinoda to explain, https://www.inputmag.com/culture/linkin-park-mike-shinoda-happy-endings-nft-interview.


3 SuperRare Terms of Service,


4 The NFT Craze Offers Easy Money—And Hard Copyright Questions, https://decrypt.co/60394/nft-craze-easy-money-hard-copyright-questions.


5 Binance Smart Chain's Musical Beats, Alleged Ethereum Copycat, Shuts Down Days After Launch, https://decrypt.co/60125/binance-smart-chains-musical-beats-alleged-ethereum-copycat-shuts-down-days-after-launch.


6 Some NFT Sales Could Be Illegal: SEC Commissioner Hester Peirce, https://decrypt.co/62989/sec-hester-peirce-nfts.


7 Lessons From the Nifty Gateway NFT Heist: Not Your Keys, Not Your Art,Comments


bottom of page